wersja demonstracyjna
MegaBIP program do prowadzenia BIP


Wymogi prawa

MegaBIP jest programem do tworzenia i prowadzenia stron podmiotowych BIP, jest więc odpowiedni dla wszystkich, którzy są zobowiązani strony takie prowadzić.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.zobacz!pobierzzobacz! więcej
pobierz demo więcej
dlaczego MegaBIP więcej